Vårt hållbarhetsarbete

Aroma Spa vill vara en föregångare bland SPA anläggningar och visa att klimatpåverkan kan minskas genom ett bra hållbarhetstänk

Energi

Olja, kol och naturgas t orsakar stora klimatutsläpp.

På ett Spa är värme den största energikällan och vi köper enbart fjärrvärme från Borås Energi & Miljö , producerat av avfall och biobränslen.

Kemikalier

Samtliga våra kemikalier som vi använder är klassificerade i rött, gult och grönt, beroende på hur de påverkar miljön. Vi jobbar ständigt på att minska användningen av de farliga röda och gula kemikalierna.

Transporter

Aroma SPA minimerar transporter till Spa:t genom att använda lokala leverantörer i största möjliga utsträckning

Vatten

Vi arbetar ständigt med att minska vår vattenåtgång. Detta sker genom vattenbesparande utrustning så som kranar, toaletter och duschar. Vi informerar och påverkar också våra kunder att inte använda fler handdukar i syfte att minska mängden tvätt och därmed vatten,

Avfall

Vår målsättning är att ständigt öka möjligheterna för källsortering, utbilda våra medarbetare i miljötänk – och köpa produkter som går att återvinna.

Vi. jobbar kontinuerligt för att förbättra källsorteringsrutiner och för att utbilda medarbetarna.  Allt avfall som lämnar anläggningen källsorteras.


Clouds seen from side = Castellanus. 

Never touches ground = Altocumulus lenticularis. 

Narrow bands = Cirrus. 

Virga = Capillatus. 

Halo = Cirrostratus. 

Not halo = Altostratus. 

Cauliflower = TCU. 

Ragged patches = Stratus.

Pepples rollers-> Stratocumulus 

Often dark-> Nimbostratus

oklusioner:Kalla på sommaren

Varma på vintern

Över MSL Varmare än ISA QFF lägre än QNH

Under MSL Varmare än ISA QFF Högre än QNH

Subtropical High 20-40 grader n/S

Geostrofisk vind starkare på lägre lat än högre lat

Undvik CB med 5000ft 10 nm

Geostrifick Force Sin Lat , höst poler

Relativ luftfuktighet är 100-5xskillnad temp daggpunkt

Dens 1225 kg m3

50% 20000 25% 40000

78%Nitrogen, 21% Oxygen, 1% Argon/Other

3/4 vikt Trposfären

Lägre dens fuktig luft

Wind anemometer 10 m fr marken 2 min ATS 10 min metar

Wind tru

Veer clockwise annars backing 

Gust < 1 min

Squall > 1 min

Gale > 33 or Gust >42

Hurricane >63

Sjunka friktionslager minska 30 grader och 50% 10% över hav

Sjöbris 8–14nm 10kts

Landbris 5 nm 5 kts 

Katabatic sjunker natten 10kts 

Anabatic stiger dag 5 kts

MTW 30 grader mot berg max, över 15 kts

Moderate Turbulence 05-1,0G Severe över

Jetstream 60 kWs, 1000 nm 150 nm 18000 fot. 1:100 H/W, CAT 700 under – 3000 över JS

Cloud Base = Temp-Dewpoint * 400

Sublimering = CCI

Deposition = Desublimering

Torradiabatisk luft 3 gr/1000 ft 1c per 100m DALR

Fuktadiabatisk 1,8 hr/1000 ft 0,6 gr/100m SALR

Stabilt väder elr < SALR

Instabilt väder ELR > DALR

Upplösning av moln , Entrainment torrare luft, värms upp, Sjunker

Drizzle 0,5 mm 300-500 m sikt, Rain 05-5,5 mm 3000 – 5500 m sikt, Snow > 4mm 50-200 – 1000 m sikt

Snow Grains <1mm, Ice pellets <5mm

Hail 5-50 mm, Snow pellets 2-5 mm

Varmfront rör sig 10-15 kts 1:150

Kallfront 20-30 kts, Stationery 6 its or less

Layer stable un sat air, unstable sat air 

H=96*T (KEL) / P (hpa)

1 hpa per 27ft msl  1013 hpa

1 hpa per 36 10000 700 hpa

1 hpa per 50 18000 500 hpa

1 hpa per 60 25000 400 hpa

1 hpa per 73 30000 300 hpa

                       39000 200 hpa

1 hpa per 216 49000

Lågtryck kurvar neråt, högtryck kurvar uppåt

Lågttryck rör sig i riktningen av isobarerna i varmsektorn

Efter kallfront lufttryck stiger

Tropopausen höjd = 16x cos lat i km

Higher temp than isa, qnh > qff

Lower temp than Isa, qnh < qff 

1 4 3 2