Vårt hållbarhetsarbete

Aroma Spa vill vara en föregångare bland SPA anläggningar och visa att klimatpåverkan kan minskas genom ett bra hållbarhetstänk

Energi

Olja, kol och naturgas t orsakar stora klimatutsläpp.

På ett Spa är värme den största energikällan och vi köper enbart fjärrvärme från Borås Energi & Miljö , producerat av avfall och biobränslen.

Kemikalier

Samtliga våra kemikalier som vi använder är klassificerade i rött, gult och grönt, beroende på hur de påverkar miljön. Vi jobbar ständigt på att minska användningen av de farliga röda och gula kemikalierna.

Transporter

Aroma SPA minimerar transporter till Spa:t genom att använda lokala leverantörer i största möjliga utsträckning

Vatten

Vi arbetar ständigt med att minska vår vattenåtgång. Detta sker genom vattenbesparande utrustning så som kranar, toaletter och duschar. Vi informerar och påverkar också våra kunder att inte använda fler handdukar i syfte att minska mängden tvätt och därmed vatten,

Avfall

Vår målsättning är att ständigt öka möjligheterna för källsortering, utbilda våra medarbetare i miljötänk – och köpa produkter som går att återvinna.

Vi. jobbar kontinuerligt för att förbättra källsorteringsrutiner och för att utbilda medarbetarna.  Allt avfall som lämnar anläggningen källsorteras