Aroma Spa Borås

Vad är PRP?

PRP står Platelet Rich Plasma som man drar upp från egna kroppen som innehåller trombocyter.  

Trombocyter är kroppens naturliga reservoar för tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorer är små proteiner eller hormonlika signalämnen som reglerar utveckling och tillväxt av våra vävnader och är grundläggande för vävnadsläkning.

Vid en PRP behandling utvinner man trombocytkoncentrat från patientens egna blod. Trombocytkoncentratet tillsammans med blodplasman injiceras sedan med små tunna nålar in i vävnaden, t.ex. i hud, leder eller hårbotten.

Trombocyterna aktiveras när de kommer i kontakt med vävnaden och frigör då en mängd olika tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna stimulerar bland annat stamceller vilket i sin tur leder till återbyggnad och förstärkning av den behandlade vävnaden. Blodcirkulationen förbättras i det behandlade området vilket resulterar i bättre syresättning och näringstillförsel.

PRP Medicinska behandlingar

Lite förenklat kan man säga att PRP (Platelet-Rich Plasma) är en icke-kirurgisk metod som hjälper och accelererar den naturliga läkningen av leder, muskler och senor. Man använder kroppens eget material och för in det i den skadade kroppsdelen.

Det egna materialet som används är trombocyterna (blodplättarna, platelet på engelska). Dessa ingår som en de tre delarna i vanligt blod, de två andra är röda och vita blodkroppar. Trombocyterna centrifugers ut från patientens eget blod, och sprutas sedan tillbaka in i den onda leden.

PRP kan hjälpa patienter som inte har svarat bra på andra behandlingar och har kroniska problem med värk, sömnstörande smärtor, stelhet, rörelse- och belastningssmärtor. 

Sedan en tid tillbaka finns det ett alternativt sätt att behandla artros eller skador på muskler, senor och ligament. Med hjälp av så kallad autologt konditionerad plasma (PRP, Autologous Conditioned Plasma) kan man minska smärtorna i samband med artros och påskynda läkningen av skador i det muskuloskeletala systemet.

När skadad vävnad läker, så sker det en rad olika processer kopplade tillvarandra. Processerna styrs av de så kallade tillväxtfaktorerna, alltså signalsubstanser som frisätts av blodplättar eller så kallade trombocyter. Trombocyterna finns alltid i blodet och aktiveras vid en skada. De frisätter tillväxtfaktorer vid det skadade området för att på så sätt inleda och påskynda läkningsprocessen.

Effekten kan förstärkas specifikt genom att behandla kroppens blod på rätt sätt. Det är bevisat att både antalet trombocyter och koncentrationen av tillväxtfaktorer ökar betydligt vid användning av PRP-metoden. Under de senaste åren har flera undersökningar bekräftat metodens positiva inverkan när det gäller att förhindra fortsatt smärta och att främja läkningsprocessen. Blodplättarna spelar alltid en avgörande roll både för hemostasen och sårläkningen efter en skada.  PRP-behandlingen utnyttjar och förstärker denna funktion i vävnaden.

Hur går en behandling till?

En liten mängd blod (15 ml) tappas av i armvecket med hjälp av en speciellt utvecklad spruta. Därefter separeras blodet genom centrifugering. Då separeras den andel av blodet som innehåller kroppens egna regenerativa antiinflammatoriska och artrosmotverkande element. Sedan är de aktiva elementen i blodet redo att injiceras i det berörda området. De injicerade blodplättarna börjar nu frisläppningen av tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna främjar läkningen och de regenerativa processerna. Systemet med dubbla kammare möjliggör både steril avtappning av blodet och steril injicering av tillväxtfaktorer, vilket skyddar mot infektion.

PRP vid artros (skada på ledbrosket)

Åldrande, genetisk predisposition men även för kraftig ensidig belastning eller olyckor kan leda till slitage på ledbrosket. Detta slitage kallas artros och kan uppkomma i alla leder. Smärta som t.ex. obehagligsträckande känsla i leden, stela eller värkandeleder på morgonen är typiska tecken

på inledande stadier av artros. När sjukdomen fortskrider ökar smärtan och begränsar de vardagligaaktiviteterna. Resultatet blir att även livskvaliteten påverkas. Många exempel i praktiken indikerar att PRP-behandling kan ledatill goda resultat i alla stadier av artros, utifrån det enskilda fallet.

PRP vid skador på muskler, senor och ligament

En vanlig orsak till muskuloskeletala skador är för kraftig biomekanisk belastning eller felaktig belastning. Musklerna reagerar genom belastningsskador eller muskelbristningar. Om senorna påverkas kan de bli inflammerade, kroniskt irriterade eller till och med brista. Brustna ligament är inget ovanligt. Vår erfarenhet visar att PRP-behandling kan användas för att stötta andra former av behandling och kan bidra till att påskyndaläkningsprocessen till och med vid idrottsskador.

Användningsområden vid idrottsskador

• Kronisk tendinit (t.ex. tennisarmbåge, inflammation i hälsena eller knäskålsena)

• Brustna ledband i fotleden (t.ex. kollateralligament i ankelleden)


Aroma Spa Borås

PRP för huden

Huden påverkas till viss del av både genetiska och miljömässiga faktorer, men med tiden minskar den egna kollagenproduktionen och hudens cellförnyelse. Detta resulterar i att huden blir rynkigare och tappar sin lyster. 

PRP stimulerar kollagenproduktionen och blodcirkulationen vilket leder till en naturlig föryngring av huden.

Fibroblast är en typ av bindvävscell som bildar kollagen. PRP aktiverar fibroplaster med hjälp av tillväxtfaktorer vilket resulterar i nybildning av kollagen. Kollagen bygger upp s.k. extracellulär matrix; en grundsubstans mellan cellerna.

Denna process spelar en avgörande roll i kroppens naturliga läkning efter vävnadsskador och i sårläkning. Aktivering av fibroplaster är avgörande även vid behandling av en åldrande hud.

PRP på huden kan utföras på ansikte, hals, dekolletage eller på händerna.

Aroma Spa Borås

Vanliga frågor:

Hur ofta ska man göra en PRP-behandling?

Vi brukar rekommendera 3–4 behandlingar med 1 månads mellanrum för att på bästa sätt aktivera de positiva processerna i kroppen. Exakt hur många behandlingar som behövs diskuteras vid en kostnadsfri konsultation efter kundens utgångsläge och önskemål.

Vem kan göra PRP och vilket resultat får man?

Vi utför alltid en individuell konsultation där vi tillsammans med dig utvärderar vilka förutsättningar som finns och vilket resultat som kan förväntas. I samband med konsultation undersöks den berörda område för att utvärdera kliniken.
Det är dock viktigt att komma ihåg att PRP är en långtidsinvestering där förbättringen sker gradvis. Utvärdering av behandlingsresultat görs ca 6 mån efter avslutad behandlingskur. 

Vem utför behandlingen?

Dr. Aghil Ibrahim, legitimerad läkare som arbetar inom anestesi- och intensivvård, primärvården och Estetisk vård. Har tidigare klinisk erfarenhet inom allmän kirurgi. Utbildad på Umeå universitet och är nu under specialisttjänstgöring på Anestesikliniken, Södra Älvsborgs sjukhus. Han är även certifierad inom estetisk botox och fillers behandling.

Jamaldin Jaff, legitimerad läkare. Arbetar på Ortopedkliniken i Södra Älvsborgs Sjukhus. Licenserad amatör och proffsboxningsläkare. Läkare vid motocrosstävlingar, handbolls, fotbollsmatcher och primärvården. Erfarenhet inom idrottsskador.

Skärmavbild 2019-06-10 kl. 16.01.22