Har du inte används upp ditt friskvårdsbidrag? På grund av rådande omständigheter samt väldigt hög belastning av behandlingar i under hösten har du chansen att komma in i butiken för att lösa in ditt friskvårdsbidrag så förlänger vi det fram till 31/5-2021. Vi gör då ett personligt värdekort på motsvarande summa som vi förvarar hos oss. Friskvårdsbidraget som löses in kan fortfarande endast utnyttjas måndag-torsdagar hos oss fram till den 31/5-2021. Värdet kan inte användas till produkter.

Du löser in din resterande friskvård genom att komma in i butiken eller genom att ringa oss på 033-4306010 innan årskiftet.

Vi är med i Benify, Actiway, Wellnet, Friskvårdschecken. Du kan även lämna in våra godkända kvitton till din arbetsgivare.

Välkommen in innan 31/12! 

Skärmavbild 2020-11-06 kl. 15.12.30